Orientering

Orientering går ut på at utøverne skal finne skjulte poster i terrenget. Når orientering drives i konkurransesammenheng, gjelder det å finne postene raskest mulig. Utøverne får utdelt kart og kompass, samt postbeskrivelse, og de må både kunne orientere seg raskt, bevege seg raskt, og holde fokuset. Sporten er spennende, og byr på en fin utfordring også på amatørnivå. Samtidig får man god trening i å bruke kart og kompass, noe som er en nyttig kunnskap også i andre sammenhenger. Det finnes mange former for orientering, inkludert bilorientering, sykkelorientering og skiorientering, men det er den vanlige orienteringen som er mest populær.